Kvaliteta ranih iskustava potiče razvoj mozga

Sustav promatranja ponašanja novorođenčadi (Newborn Behavioral Observations – NBO) je razvijen kao interaktivni sustav poticanja kvalitetnih odnosa roditelja i djeteta u prvim mjesecima života.

NBO sustav se temelji na važnosti načela da kvaliteta ranih iskustava potiče razvoj mozga i funkcionalne ishode. Može se koristiti za podršku roditeljima u vrijeme kada se uspostavljaju same osnove za roditeljsko funkcioniranje. Korištenjem NBO sustava utječe se na senzibilizaciju roditelja spram sposobnosti i individualnosti dojenčadi. Usmjeravanjem roditelja na sposobnosti dojenčadi utječe se na samopouzdanja roditelja te se daju preporuke praktičnih vještina koje mogu pomoći u brizi za djecu.

Sustav NBO opisuje dijete na takav način da roditelj počinje doživljavati svoje dijete kao osobu sa svojim setom vještina. NBO sustav/skala se sastoji od 18 neurobihevioralnih ponašanja i kreirana je za dojenčad od rođenja do 3 mjeseca života. Stavke unutar NBO skale uključuju:

  • promatranja sposobnosti prilagodbe dojenčeta na vanjske svjetlosne i zvučne podražaje (zaštita sna)
  • kvalitetu motoričkog tonusa i razinu aktivnosti
  • sposobnost samoregulacije (uključujući plač i utjehu)
  • odgovor na stres (indeksi praga za stimulaciju)
  • vizualne, slušne i socijalno-interaktivne sposobnosti novorođenčeta (stupanj budnosti i odgovora i na ljudske i na neljudske podražaje).

NBO se može koristiti za praćenje procesa samoregulacije dok dojenče pokušava stabilizirati svoje autonomno, motoričko i reaktivno ponašanje te produžiti razdoblja budnosti i socijalne raspoloživosti tijekom prvih tjedana i mjeseci života.

Prvi mjeseci su izuzetno bitni za kvalitetnu organizaciju autonomnog i psihološkog sustava kako bi se reguliralo motoričko ponašanje/sustav. Jane Barlow navodi kako je vrlo važna organizacija budnosti i spavanje, uspostavljanje jasnih obrazaca umora i budnosti, regulacija odgovora na stres (plačem kako bi uključilo roditeljsku podršku ili samo-umirivanjem istražujući oralno svoje šake).

Upravo putem ovih koraka roditelje se usmjerava na uočavanje komunikacijskih ponašanja kod djeteta i što ona znače kako bi razvili kompetencije kao roditelj te bili odgovorniji pružajući adekvatnu podršku.

Roditelji senzibilizirajte se spram sposobnosti i individualnosti vašeg dojenčeta. To će utjecati na vaše samopouzdanje kao roditelja. Svladajte praktične vještine koje vam mogu pomoći u brizi za djecu.

Autor: Marijana Konkoli Zdešić, edukacijski rehabilitator, specijalist za ranu interevenciju.

Prvi puta objavljeno na: DugoSelo.INFO